Cushion - Taffeta Flocked, Black/White

Cushion - Taffeta Flocked, Black/White